Nog een briefje naar Elio…


Nederlands onderaan gezet…

Monsieur,

À ma grande surprise, j’ai lu dans les journaux que vous voulez rencontrer les partenaires sociaux la semaine prochaine. L’action des syndicats ont apparemment donné des résultats : vous commencez à comprendre que la population n’est pas contraints de courir pour la mauvaise gestion de la génération actuelle des politiciens. Le ralentissement de l’économie est à écrire entièrement au nom du gouvernement et les employeurs.

Il est très clair que le fait de offrir l’argent des contribuables aux banques et les pays d’Europe en faillite est inacceptable. Il est tout aussi inacceptable que vous et vos complices refusent manifestement à la modération de votre “mode de vie”. Il n’y a aucune tentative de limiter la quantité abondante de fonctionnaires. Vous forcez les citoyens à travailler plus longtemps, mais vous refusez de appliquer le même aux fonctionnaires, et encore moins que vous souhaitez abolir la péréquation. Vous voulez les travailleurs âgés restent plus longtemps, mais vous n’avez aucune possibilité pour lancer les jeunes dans l’économie.

Vous abolissez les droits acquis (par exemple, la déduction fiscale de prêt hypothécaire). Vous refusez manifestement d’attaquer la prise de profits exorbitante des sociétés et distributeurs d’énergie. Au contraire, vous souhaitez encore profiter d’une TVA inacceptable élevé sur l’énergie. Sans parler des montants records d’accises que vous ramassez tous les jours de la circulation.

Ce n’est pas au citoyen de se modérer, c’est au gouvernement. C’est au gouvernement d’empêcher les employeurs d’attirer des main-d’œuvre bon marché provenant du bloc de l’est. C’est à vous de réduire le fardeau fiscal. C’est votre tâche et votre devoir de préserver notre modèle social.

Lors votre nomination en tant que “formateur” par le roi, je vous ai déjà envoyé quelques mots sur les problèmes urgents. Mais apparemment, vous vivez dans l’idée que c’est sans importance d’avoir de l’attention pour le citoyen. Il semble être plus important de voler le citoyen de ses droits et de son argent, que agir à vous-même, vos ministres, fonctionnaires et tous les autres qui sont responsables de la crise actuelle. L’économie va s’effondre par les impôts et rien d’autre. Et ça, c’est votre responsabilité.

Serf

=================

Mijnheer,

Tot mijn grote verbazing lees ik in de kranten dat u volgende week de sociale partners wil ontmoeten. De acties van de vakbonden hebben blijkbaar dan toch enig resultaat gehaald : u begint te begrijpen dat de bevolking het niet neemt dat ze gedwongen wordt om op te draaien voor het wanbeleid van de huidige generatie politici. De huidige malaise in de economie is volledig op rekening van de overheid en de werkgevers te schrijven.

Het is overduidelijk dat het weggeven van belastinggeld aan de banken en failliete Euro-landen onaanvaardbaar is. Het is evenzeer onacceptabel dat u en uw medeplichtigen manifest weigeren om uw ‘levensstijl’ te matigen. Er wordt geen poging gedaan om de overvloedige hoeveelheid ambtenaren te beperken. U dwingt de burger om langer te werken, maar weigert dat ook voor ambtenaren toe te passen, laat staan dat u de perekwatie wil afschaffen. U wil dat oudere werknemers langer blijven, maar u heeft geen mogelijkheden om jongeren in de economie in te schakelen.

U eist wel van de burger dat hij zijn verworven rechten ( bv. de hypothecaire aftrek) afgeeft. U weigert evenzeer manifest om de exorbitante winstnemingen van de energiemaatschappijen en -distributeurs aan te pakken. In tegendeel, u wenst verder  te profiteren van een onaanvaardbaar hoog BTW op energie. Om maar niet te spreken over de recordbedragen aan accijnzen die u dagelijks uit het verkeer puurt.

Het is niet aan de burger om te matigen, het is aan de overheid om zich bescheiden op te stellen. Het is aan de overheid om de werkgevers te beletten dat ze goedkope werkkrachten uit het oostblok aantrekken. Het is aan u om de belastingdruk te verminderen. Het is uw taak en plicht om ons sociaal model te vrijwaren.

Bij uw aanstelling door de Koning als formateur heb ik u reeds enkele tips gegeven over nijpende problemen. Maar blijkbaar leeft u in het idee dat het onbelangrijk is om aandacht voor de burger te hebben. Het schijnt belangrijker te zijn om de burger van zijn rechten en zijn geld te beroven, dan om uzelf , uw ministers, uw ambtenaren en al die andere die verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis aan te pakken. De economie gaat ten onder aan belastingen en aan niets anders. En dat is uw verantwoordelijkheid.

Lijfeigene,

 

 

Advertenties

Over lijfeigene

tankwagenchauffeur, professioneel zwerver, vroeger altijd op stap met een lading chemie, nu niet verder dan de dorpsrand wegens goedkope 'import-collega' .. Buiten dat ben ik een van die miljoenen getergde burgers die het spuugzat zijn om op te draaien voor de sotternijen van een ander of te moeten instaan voor het luilekkerleventje van een klein leger 'overheids-werk(?)nemers' dat nog nooit 1 vinger heeft uitgestoken om de economie of de welvaart te verbeteren.
Dit bericht werd geplaatst in Belastingen, Belgie, Burgers, Economie, Financiële markten, lijfeigene, politiek, slavernij en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s