Corona – het blijft duren


Met meer tamtam dan wat anders heeft deze kunstmatige regering nog maar eens een versoepling van de “maatregelen” afgekondigd. Iedereen blij ? De burger alleszins wel, de experts (?) niet. Ik ook niet trouwens, de “maatregelen” mochten nooit uitgevaardigd zijn en hadden allang moet ingetrokken zijn.

Ene Pierre Van Damme vertelt op VTM dat de mensen die nu buiten komen niet goed bezig zijn, en in een adem, vindt dat mondmaskers moeten verplicht worden. Het is zeer duidelijk dat deze meneer vooral zichzelf in de kijker wil zetten. Waar ze deze man opgediept hebben is me niet duidelijk. Marc Van Ranst is waarschijnlijk te afgezaagd geworden, dus moet ver vers bloed aantreden. En net als Van Ranst en Van Gucht, denkt Van Damme dat hij God-de-vader is en dat de burger zijn stukje speelgoed is.

Expertise bouwt ge op met ervaring. Expertise kunt ge inzetten in geval van herhaling van de feiten waarmee ge expertise hebt opgebouwd. Voor nieuwe feiten telt dat niet, ervaring is een lantaarn die ge op uw rug draagt en de weg verlicht die ge afgelegd hebt, en die de weg die ge gaat in duisternis hult. Resultaat : een berg belachelijke zever, vooral bedoeld om de domme massa angst aan te jagen en de maatschappij/economie te ontwrichten. Als die commerciële zenders en gazetten eens een keertje de culot zouden hebben om ALLE uitspraken van die gasten op een tijdlijn te zetten en ze publiekelijk aan de schandpaal te nagelen ipv ze alle dagen een open doekje te bezorgen, dan gaat er pas wat veranderen.

Ik blijf erbij, Corona is een hype die malafide partijvoorzitters en ditto ambtenaren de kans heeft gegeven om een stille machtsgreep te plegen. De grondwet uitschakelen en de burgerrechten ontkennen zijn misdaden. Het opvoeren van zgz experts die vooral theoretische gebakken lucht verkopen en op geen enkele wijze hun taak uitvoeren, is daar maar een deeltje van. De burger opvoeden ivm het immuunsysteem en zijn werking c.q. onderhoud ervan, dat is de taak van de medici. Intimideren, bedreigen, “oplossingen” verplichten waarvan geweten is dat ze niet werken, manifeste weigering om de burger/belastingbetaler  (= 0.0 maskers) de effectieve beschermingsmiddelen aan te rijken omdat ze zijn gereserveerd voor de ambtenarij (= 5 maskers/man). De burger mag kapotvallen, de ambtenaar mag overleven. Wederrechtelijk de (bewegings)vrijheid beperken en politiediensten buitensporige bevoegdheden geven om de burger te dwingen : dat zijn misdaden tegen het volk. Degene die “mogen” werken om de economie niet helemaal te laten doodbloeden (= de helden noemen) en de anderen wederrechtelijk opsluiten, dat dierven ze in de DDR nog niet eens. Hier bij ons moet ge een papierke op zak hebben om aan te geven dat ge wel buiten moogt. Slavernij en discriminatie heet dat.

En de domme massa slikt het allemaal…  De hygiënische humbug die ze opgelegd krijgen is een zuivere aanslag op de gezondheid. Handen 6x/dag wassen met veel water en zeep is absurd. En dan nog eens een paar keer per dag uw handen in alcohol soppen is schadelijker dan 5G. Het absurde is vooral : ge moet uw handen wassen en ge moogt niet aan uw gezicht komen, om “herbesmetting” te voorkomen. Iedere normale mens zou denken : ik was mijn handen EN mijn gezicht. Ikzelf heb mij ermee bezig gehouden om, indien verplicht door het bedrijf dat ik bezocht, mijn handen te ontsmetten met die gel. Om aan te tonen hoe belachelijk hun houding t.o.v bezoekers is, deed ik er een schepje boven op : ik smeerde alcohol-gel over heel mijn  hoofd, handen, gelaat, haar, nek, hals. Als ge iets ontsmet moet ge het grondig doen, half werk telt niet.

De schade die de alcohol-gel aan uw immuunsysteem aangebracht heeft zal zich wreken, let op mijn woorden.

Geplaatst in Belgie, Burgers, Corona, Economie, slavernij | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona – Verzoek tot vernietiging van de Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) dd 27 maart 2020 — het antwoord


Ondanks het feit dat ik dit verzoekschrift nauwkeurig volgens de richtlijnen op hun website heb gemaakt, krijg ik als antwoord dat ik de richtlijnen op de website moet volgen.

 

Verwijzend naar onderstaand bericht deel ik u mee dat het niet mogelijk is op deze wijze een zaak aanhanging te maken bij het Grondwettelijk Hof.

Indien u als een burger een wet, decreet of ordonnantie wil bestrijden, dient u bij verzoekschrift niet alleen de bestreden norm voldoende duidelijk aan te duiden maar tevens aan te geven waarin die norm concreet specifieke bepalingen van de Grondwet of de andere normen waaraan het Grondwettelijk Hof toetst, schendt. Het is daarbij van belang enkel die bepalingen aan te duiden waaraan het Hof vermag te toetsen. Een rechtstreekse toetsing aan artikel 187 van de Grondwet is daar niet bij.

Samen met de kopie van de bestreden norm dient u dit verzoekschrift aangetekend te versturen waarna pas de zaak op de rol van het Grondwettelijk Hof kan worden ingeschreven.

Ik verwijs hierbij naar de volgende bepalingen van de bijzonnere wet op het Grondwettelijk Hof :

Art. 5. Een beroep tot vernietiging wordt bij het Hof aanhangig gemaakt door middel van een
verzoekschrift dat, al naar het geval, ondertekend wordt door de Eerste Minister, door een lid van de
Regering, door haar aangewezen, door de voorzitter van een wetgevende vergadering of door degene
die doet blijken van een belang of hun advocaat.

Art. 6. Het verzoekschrift wordt gedagtekend. Het vermeldt het onderwerp van het beroep en bevat een
uiteenzetting van de feiten en middelen.

Het vereiste van ter post aantekenen van het verzoekschrift blijkt verder uit artikel 82.

U kan steeds meer uitleg vinden over het verloop van de procedure op de website van het Hof (www.const-court.be).

Met hoogachting,

Geplaatst in Belgie, Burgers, Corona, Justitie, politiek | Tags: , , | Een reactie plaatsen

FAVV – de ridiculiteit voorbij


Een jonge vrouw brengt een diertje mee uit het buitenland. Zonder enige hinder te ondervinden. Omdat ze een van die corona-gerepatriëreerden is, komt ze in de gazet. Een of andere anonieme ambtenaar wordt wakker en gaat ten aanval. Katten uit bepaalde landen veroorzaken hondsdolheid en moeten dus afgeslacht worden.  De redenering is zo mank als ze groot is, maar de onbekende laat niet los. Integendeel, hij/zij/onzijdig stuurt de dorpspolies op het meisje af. Intimidatie heet dat, zo in de stijl van ik-ben-ambtenaar-en gij zijt-mijn slachtoffer-vandaag. Zo lopen er nog meer rond, niet twijfelen.

Om zijn/haar/hum groot gelijk te benadrukken, stappen ze dus naar de rechter. Kortgeding, onmiddelijk katje afgeven en 5000 €/uur voor enige vertraging. Bij het horen van zulk een dwangsom, gaat elke normaal denkende mens kotsen. Dit is duidelijk geen actie van een of andere obscure dienst, maar een persoonlijke vendetta van de ambtenaar tegen een burger. Rechters zijn ook ambtenaar, maar deze was dan toch iets minder anti-vrije-burgers. 14 dagen uitstel.

De viroloog die al maanden uw rechten en vrijheden beperkt, dan wel afgeschaft heeft, gaat er een schepje bovenop doen. Meneer Van Gucht vind dat die kat dood moet. Rabiës is volgens hem dodelijker dan Corona. Zonder uiteraard in detail te gaan. Het gaat tenslotte maar om een kat, niwaar. Als meneer zijn kennis over Rabiës even gedetailleerd is als zijn uiteenzettingen over Corona, weet ge het wel. Kampioenen in tegensprekelijke beweringen, kazak draaien tegen 100 in d’uur… Die meneer gaat het eens vertellen. Afvoeren die bende, NU !!

Ik heb maanden geleden al gezegd dat deze Corona een hype is, volop misbruikt door politiek en ambtenarij om de burger zijn rechten te ontnemen. De hele aanpak van het probleem bewijst dat er geen bekwame politici in dit land rondlopen. Om van de omhooggevallen amateurs die zich ambtenaar noemen nog te zwijgen. Het ergste is echter dat de domme massa gewoon volgt. Reden genoeg dus voor andere ambtenaren om zich ook te profileren als anti-vrije burgers. Rechten en vrijheden zijn enkel toegankelijk voor ambtenaren, burgers mogen vooral zwijgen en de rekening betalen. En hun huisdieren laten afslachten. BTW, kan er iemand mij vertellen wie dat die ambtenaar is, heeft die een naam, of is dat weer zo ene die zich anoniem achter zijn “functie” verschuilt ? En ik zou ook graag weten wie van die bende zelf huisdieren heeft, kwestie van die dan ook maar te laten doodspuiten. Burgertje geen hiusdiertje, ambtenaartje ook niet. Ze denken wel dat ze meer mogen dan een ander, maar dat is helemaal niet waar.

In de veronderstelling dat uiteindelijk die bende van het FAVV dan toch wint, gaat dit dus een kattenleven kosten. Er zou dan zgz een hersenonderzoek plaatsvinden. Wat gaat het FAVV doen als die kat niet besmet is ?  Terug tot leven wekken ? Verontschuldigingen aanbieden (utopie eerste goesting) en de kous is af ? En het menselijk leed, is dat misschien onbelangrijk ? “Jammer maar helaas” plus ne keer met hun schouders trekken, meer gaat dat zeker nooit worden. Daarbij, ge kunt er zeker van zijn dat “het verslag” zeer duidelijk zal vertellen dat die kat ziek was en dus terecht vermoord is. Wedden ?

Als ik die van het FAVV bezig hoor, keert mijn maag. Dit zijn geen mensen meer, dit zijn buitenaardse wezens die niks kennen, niks kunnen, en toch denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Als die kat het niet overleeft wordt het tijd om eens grote kuis te houden in dat wereldje van de ambtenarij.

Geplaatst in Belgie, Justitie, Natuur, politiek, Wetenschap | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona – Verzoek tot vernietiging van de Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) dd 27 maart 2020


Mail naar de griffie van het Grondwettelijk Hof.  We zien wel wat het uithaalt.
Geachte,
Ondergetekende wenst zijn rechten, die volledig zijn opgeschort door de voornoemde wet in het onderwerp van deze mail, in ere hersteld te zien.
Gelieve in bijlage de gewraakte wet te vinden, alsmede een afschrift van de Belgische Grondwet waarnaar ik verwijs.
Deze Wet en de daaruit volgende Besluiten zijn een ernstige aantasting van mijn burgerrechten, meer bepaald Art 5 § 2 van deze wet, dat volledig in tegenspraak is met de Grondwet : “Artikel 187 De Grondwet kan noch geheel, noch ten dele worden geschorst”. Desondanks worden mijn burgerrechten, mijn bewegingsvrijheid, mijn recht op het bijwonen van vergaderingen e.d. wederrechtelijk beperkt, dan wel verboden. Deze Besluiten behelzen ook strafmaatregelen die absoluut niet in verhouding staan met eventueel gepleegde feiten en geeft de ambtenarij buitensporige niet-proportionele bevoegdheden om de burger te dwingen.
Ook stel ik mij vragen bij Art. 3 betreffende de vrijwaring van de koopkracht. Door de lock-down van de bedrijven zijn de werknemers ernstig benadeeld en lijden een aantoonbaar verlies van koopkracht dat niet gecompenseerd wordt.
Verder ook Art. 5 § 1 – 3° betreffende de beschermende maatregelen : op geen enkele wijze heeft de bevolking toegang tot beschermingsmiddelen. Deze Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn enkel gereserveerd voor de zorgverleners en de ambtenarij. Burgers moeten zelf aan de slag om niet-werkzame (!) mondkapjes te fabriceren.
Derhalve verzoek ik U beleefd maar dringend deze wet en de daaruit ontstane Besluiten en Wetten, nietig te verklaren.
Beleefde groeten en dank bij voorbaat,
Dirk Landuyt
Geplaatst in Belgie, Burgers, Corona, Justitie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Corona – de misbruiken stapelen zich op


Voor de gemiddelde inwoner is dit geen nieuws : politici en ambtenarij maken gretig misbruik van de gehypte ziekte om op alle mogelijke maniueren de burger het bloed van onder de nagels te pesten.

Met veel bombarie en tamtam werd een “versoepeling” van de restricties aangekondigd. We zouden zgz weer bij de familie op bezoek mogen, speciaal zelfs een dag vroeger om de commerciële Moederdag te kunnen laten doorgaan. De beperkingen die ze in deze versoepeling hebben ingebouwd zijn  een zoveelste voorbeeld van absolute minachting voor de burger en zijn rechten. Ge moogt op familiebezoek, maar slechts met 4 personen. En het volgend bezoek mag ook slechts met diezelfde 4 personen. Grote families, zoals de mijne, kunnen die bezoekjes dus vergeten. Alles bij mekaar zijn we met 20 man verdeeld over 6 huishoudens. Wie gaat bij wie op bezoek ? BTW, de domme bange massa vind dus dat deze versoepelingen zeer welkom zijn, en maakt daar jolig misbruik van om allerlei foliekes te plaatsen…

Ik ben niet de enige die de huidige situatie crapuleus schandalig noemt. Via FB was er een oproep om tegen deze grove schendingen van de grondwettelijke burgerrechten te protesteren. Uiteraard moest en zou de ambtenarij dat tegenwerken. Als politici de burgerrechten mogen schenden, mogen zij dat ook. Wat zou je nog willen ? Het recht op betogen en/of protesteren is evenzeer een grondwettelijk recht. Dat de Antwerpse politie daar lak aan heeft is in het verleden al meermaals gebleken. Vandaag hebben ze zich weer laten kennen. 3 gemaskerde bendes ( zij noemen dat arrestatie of interventieteams, laat me niet lachen) in de omliggende straten om ieder die nog maar in de buurt kwam in de nek te springen. Protesteren is verboden voor slaven, zoveel is duidelijk.

Als toemaatje, de domme massa ( jaja, die van daar boven die nu al in parken en bossen gaat flaneren). Voor het zoveelste weekend op rij probeer ik om na de werkweek op zaterdag mijn boodschapjes te gaan doen. Of ik nu ’s ochtends vroeg of ’s avonds net voor sluiten naar de supermarkt ga, er staat altijd een rij aan te schuiven. Daar zitten mensen tussen die ik persoonlijk ken en waarvan geweten is dat ze zgz werkloos zijn. Dus hebben ze heel de week tijd om te gaan winkelen. “Nee, nee, ik ben gewoon om zaterdags te shoppen en ik ga dat niet veranderen.” Degene die in de week geen tijd hebben omdat ze werken, moeten hun plan maar trekken. Eens dat ge binnen bent geraakt, wordt je geconfronteerd met een ravage. Al die achterlijken die zgz geen goesting hebben om in de week te gaan shoppen, staan dan op hun dooie gemakje alle aanbiedingen te keuren, testen, passen, noem maar op. Een beetje opgevoed persoon zou daarna eventueel proberen om de uitgepakte stukken weer netjes in de verpakking te steken. Niet dus, boertigheid gekoppeld aan domheid en arrogantie : de doorsnee shopper die in de weg loopt van de mensen die moeten werken. Tijd om die volmachten op te ruimen.

 

Geplaatst in Burgers, Corona, lijfeigene, Lokale politiek, politiek, slavernij | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona – Reactie op J’accuse 3.0 vanwege de Kamer


 

 

Geachte heer,

 

In onderstaande mail vraagt u de nietigverklaring van de ‘Volmachten-wet’. Enkel het Grondwettelijk Hof is hiervoor bevoegd. De wettelijke bepalingen m.b.t. een beroep tot nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof vindt u via deze link: https://www.const-court.be/nl/basisteksten/basisteksten_wet_01.html

 

De Kamer heeft deze wet aangenomen en kan dus zo’n beroep niet indienen. Ze zou als het ware als rechter en partij optreden.

 

Het komt ook de Kamer niet toe om gerechtelijke onderzoeken uit te voeren, dat is de bevoegdheid van onderzoeksrechters.

 

 

Vriendelijke groeten,

 

 

Geplaatst in politiek | Een reactie plaatsen

Corona – de a-social reboot


 

Tadadaam… Tadadaam… Tadadam-dam-dam… En we zijn weer vertrokken. Een deel van de gevangenen is vrijgelaten en mag weer voor geld-voor-de-staatskas gaan zorgen. Die stond droog lang voor de crisis begon, maar die bende tovenaarsleerlingen heeft daar toch nog de nodige centen uitgeschraapt om de miljoenen werklozen te onderhouden. Hier en daar schort er wel wat, veel mensen hebben nog geen cent gezien. Anderen hebben zelfs amper, of net niet, de helft van waarop ze recht hebben, gekregen. Het superieure Belgische Sociale Vangnet vertoont gaten.

Voor degene die hongerig zaten te hunkeren naar ‘werk’ is dit een hoogdag. Ze mogen weer buiten en zo. Het zal niet om te lachen zijn. Ge moogt weer geld gaan opbrengen, maar werken met gebonden handen werkt niet. Aan de koffie met de collega’s gaan staan lanterfanten, flirten, roddelen zit er niet in. Ge zult verplicht zijn om op auto-pilot te werken, geen afleiding door contacten met de anderen. Als ge al een baas hebt die, in de aanloop van deze relance, de werkplekken heeft aangepast aan de waanzinnige eisen van de zgz experts. Anders moet ge van thuis uit werken.

Herinnert ge u nog 16 maart ? Madam Doktoor en haar gevolg van zgz experts verklaren pertinent dat het niet nodig is om maskers aan te schaffen : ze zijn slechts beperkt bruikbaar, en al helemaal nutteloos in de openbare ruimte. Vandaag zijn diezelfde nutteloze maskers plots verplicht als ge de openbare ruimte betreed. Ondanks de wetenschappelijk aangetoonde onzinnigheid ervan MOET ge een masker hebben en gebruiken. Er zijn er geen ? Ze hebben u al een week of 2 voorgekauwd hoe ge zelfs zo’n masker maakt. En uwe wintersjaal moogt ge daar ook voor gebruiken. Put zomer loopt iedereen met een dikke wollen sjaal voor zijn gezicht. Belachelijker wordt het niet. Hoewel, this is Belgium, expect the unexpected and then some…

Het kan verkeren, Bredero heeft dat eens gezegd. Maar de bochten en wringerijen die ze hier de laatste maanden hebben tentoongespreid zijn ook voer voor de notulen van de geschiedenisboeken. Ge moogt dan wel weer beperkt aan de slag en met collega’s in contact treden, het familiale social-network blijft taboe. Want dat gebeurt op (nog) niet controleerbare plaatsen, thuis of bij de familie. Zoals Blaas Jambon al eerder liet optekenen : “hetgeen we niet kunnen controleren, is verboden”. Thuiswerken is controleerbaar, dus dat mag. Familie en vrienden zijn oncontroleerbaar, dus dat mag niet. Ze hebben dus willens en wetens misbruik gemaakt van Covid-19 om het economisch en sociaal weefsel dat deze maatschappij bij mekaar hield, te vernietigen. En al hetgeen aan hun illegale controle ontsnapt, is en blijft verboden. Ziekelijke machtsgeilheid heet dat.

Dat economisch weefsel mag nu weer opgebouwd worden, maar dan enkel op hun voorwaarden, a-sociaal en enkel bedoeld om geld op te brengen voor henzelf en hun medeplichtigen. Ze hebben maanden gesleuteld aan een “oplossing” die hen nog meer controle over uw bezigheden geeft, en voor u zit er niks in. In tegendeel, ge wordt bijna verplicht om te gaan werken, aan handen en voeten gebonden. Ge zult niet meer naast de lijn mogen lopen, of ze hebben u onmiddelijk te stekken. Corona-traceerders, Corona-apps, nutteloze mondmaskers… Ze hebben van ulieden gewoon een verzameling trekpoppen gemaakt. Trekpoppen die vrijwillig hun rechten opgeven en de privacy van anderen in gevaar brengen, gewoon om die contact-tracers het leven te veraangenamen. Ge moogt dus niet alleen weer geld gaan afdragen aan die bende, ge moet het hun nog gemakkelijk maken, voor die keer dat ze zgz eens iets doen.

Uw familie, uw vrienden ? Onbelangrijk want die brengen geen geld op. Er zullen er veel zijn die hun familie dit jaar niet meer te zien krijgen. Want de zgz experts voorspellen voor het najaar weer een opflakkering van de crisis, met nog zwaardere schendingen van uw rechten en vrijheden alvast gepland. Uw sociaal weefsel is definitief vernietigd, en ge krijgt nooit nog de kans om dat weer op te bouwen.

Zeg dat Lijfeigene het gezegd heeft.

Geplaatst in Belastingen, Burgers, Corona, Economie, politiek, slavernij | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona – het wordt alleen maar erger


De experts toeteren dat de burger zijn motivatie verliest. Da’s niet ver van de waarheid, maar kom. In realiteit verliest de burger zijn geduld. Alle betrokkenen blinken uit in rookgordijnen optrekken, zichzelf en anderen tegenspreken en vooral zich uiten als cijfer-fetisjisten. Om maar niet te spreken over het negeren van hun eigen (?) richtlijnen.

Professor Erika Vlieghe, die belast is met een EXIT-strategie, klapt al van een nieuwe nog strengere lockdown. Dat lijkt me niet haar bevoegdheid, noch van haar club GEES. Het komt er dus op neer dat een paar proffen de hele staatsstructuur, het economisch en het sociaal weefsel, kunnen manipuleren naar gelang hunne hoed staat. Bevoegd of niet.

Professor Van Gucht vindt het niet opportuun om in supermarkten een mondmasker te drage, wegens zgz klein risico. Volkomen voorbijgaand aan het feit dat er reeds voldoende tests zijn, die aantonen dat mondmaskers niet helpen.

Ondertussen doet de regering alle moeite om een structuur op te zetten om de controle over de burger te verscherpen.  Corona-tracers, zgz om Corona te kunnen volgen en uw sociaal netwerk open en bloot op straat te gooien. Maar er staat nergens hoelang dat dat kan, en nog gevaarlijker : er staat nergens wanneer deze structuur weer wordt afgebroken. Ze kan dus eeuwig en dagen gebruikt worden om de burger te hinderen zijn rechten uit te oefenen.  Merkwaardigerwijs doet de overheid van de origine van Corona, net hetzelfde op een nog grovere manier.

Vrienden ontvangen mag, familie niet. Logica van een politiek minus-habens, of gewoon domheid ? Motorritjes mag eerst wel dan niet. De bocht van Jambon is typerend voor een politieker die de grootste minachting voor de burger heeft. Hij zit daar tranerig te vertellen dat hij zijn 3 kleinkinderen ook nog wel eens zou willen zien, maar het “mag” niet.  Alsof hij zich dat iets aantrekt, “hetgeen we niet kunnen controleren is verboden” (letterlijk citaat!!). Blaas Jambon erkent en bekent dus expliciet en impliciet dat hij misbruik maakt van een ziektebeeld om een politiestaat in te richten.

En terwijl wij in de rij voor de supermarkt staan, gaat Belgie een paar duizend burgers repatrïeren. Deze burgers moesten ondermeer een “medische noodwendigheid” kunnen aantonen. Dus, er gaan weer heelder vliegtuigen met besmette burgers lsogelaten worden op de maatschappij.

Van rijen gesproken, Tom Waes maakt zich druk over het wangedrag van de shoppende burger. Dat heeft alles met opvoeding en zelfrespect te maken, beste Tom. Ik persoonlijk voel mij te schoon om daar opmerkingen over te maken, 99 van de 10 heeft geen enkel normbesef en is te dom om dat te begrijpen. Waar ik me wel aan erger : de rijen aan de supermarkt staan vol met gepensioneerden, schooljeugd en andere technisch-werkloze-thuiszitters. Ik heb vandaag 4 pogingen gedaan om boodschappen te doen, de korste rij was bij den Hubo, daar stond maar 20 man in de rij. Bij Aldi was de rij zolang als de parking, geschat 150-200 meter. En niemand die dat kontroleert of aanpakt, de werkende mens moet zijn plan maar trekken. Ik kan in de week geen boodschappen gaan doen, maar ik moet dan op zaterdag wel mijn tijd gaan verspelen in een wachtrij waar minstens 80% niet zou mogen staan.

Gewoon heel die crisistructuur opdoeken, iedereen weer vrijlaten en proberen te redden wat er nog te redden valt. Meer zieken ? Eigen schuld, dikken bult. Ge moet maar zorgen dat uw immuunsysteem functioneert. Ook dat is opvoeding en zelfrespect.

 

Geplaatst in Belgie, Burgers, Corona, politiek, slavernij, Vlaanderen | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona – J’accuse 3.0


 

Deze burger beschuldigt de hieronder opgesomde personen en instellingen van het plegen van een staatsgreep en het invoeren van de slavernij.

De staatsgreep is gepleegd door de nationale, gewestelijke, regionale, provinciale bestuursorganen en de daaraan verbonden hogere en lagere ambtenaren, ondersteund door de voorzitters van de politieke partijen en hun adviesraden.

De staatsgreep is gepleegd door middel van een Volmachten-wet dd 27 maart 2020.

Deze Volmachten-wet schakelt de democratische controle op de activiteiten van de overheden uit.

Deze Volmachten-wet schakelt effectief de Grondwet uit, als mede de uit de Grondwet ontstane burgerrechten en -vrijheden.

Deze Volmachten-wet geeft bestuursorganen en hun ambtenaren onwettige bevoegdheden ten nadele van de burgers.

Deze Volmachten-wet geeft wederrechtelijk de ambtenarij de bevoegdheid om burgers aan controles te onderwerpen en, evenzeer wederrechtelijk, disproportioneel zowel financieel als materieel te bestraffen.

Deze Volmachten-wet organiseert het openbare, private en commerciële leven op advies van interne en externe personen die niet verkozen zijn door de burgers en daaruitvolgend geen bindend advies kunnen verlenen.

================================================================

Deze burger eist de onmiddellijke nietigverklaring van de Volmachten-wet, alsmede de daaruit voortgekomen beperkingen en verbodsbepalingen ten overstaan van de Grondwettelijke rechten en vrijheden van de burger.

Deze burger eist de onmiddellijke ontzetting uit functie, ambt en politieke rechten van alle hoger genoemde betrokkenen.

Deze burger eist de onmiddellijke intrekking van alle universitaire diploma’s van de betrokken medici wegens tegenstrijdigheden in hun adviezen en onderlinge en persoonlijke tegenspraak in deze adviezen.

Deze burger eist de onmiddellijke uitschrijving van nieuwe verkiezingen, met dien verstande dat alle betrokken actoren uitgesloten worden van deelname aan deze en alle volgende verkiezingen.

Deze burger eist een onmiddellijk gerechtelijk onderzoek naar alle betrokkenen bij de import van virii, hetzij door het organiseren en uitvoeren van repatriëringen, hetzij door het ongehinderd laten terugkeren van personen uit risicogebieden, hetzij door het bezoek van en terugkeren uit risicogebieden.

Deze burger eist een onmiddellijk gerechtelijk onderzoek naar de wederrechtelijke onttrekking van beschermingsmiddelen aan de burgers van dit land, alsmede de onbeschikbaarheid van deze beschermingsmiddelen in de voor burgers toegankelijke circuits.

Deze burger eist een onmiddellijk gerechtelijk onderzoek naar nalatigheid bij de bescherming en opvoeding van de burger tegen virii.

Deze burger eist de onmiddellijke terugbetaling van alle opgeëiste belastinggelden, vermeerderd met de wettelijke interesten, sinds 11 juni 2009 – datum van de vorige pandemie genaamd Mexicaanse Griep – wegens oneigenlijk gebruik van deze gelden en het nalaten om voorzieningen te treffen ter bestrijding van eventuele andere pandemies, inbegrepen voorzieningen ter bescherming van de burgers.

Deze burger eist een onmiddelijk verschijningsverbod van tenminste 6 maanden voor alle media die maatschappelijk relevante informatie onttrekken, of onttrokken hebben, aan de burgers door middel van een betaalmuur.

================================================================

Geplaatst in Belgie, Burgers, Corona, lijfeigene, politiek, slavernij | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona – de gebelgde pers


LOL. De pers heeft een koekje van eigen deeg gekregen. De persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad was het toonbeeld van amateurisme. Là Wilmès wou en zou een slideshow. Ze heeft hem gekregen. Pure en raw heet dat dan.

De schrijvelaars van HLN.be staan op achterste poten, hangen in de gordijnen en zijn niet te spreken over het tijdstip, noch over de invulling van derzelve. Ze gaan jolig voorbij aan het mannekesblad dat ze zelf in elkaar steken. De layouter die HLN.be ineen flanst is duidelijk niet op de hoogte van journalistiek, maar is blijkbaar geinspireerd door circusdirecteur Barnum en zijn public-relations-style. Vandaar de naam “Barnum-reclame”, meer reclame en lege dozen dan een zinnig mens kan tellen. Artikels met meer tekst in de titel dan in de body etc. Pay-wall om relevante inhoud te beschermen tegen interesse voor inhoud. En dan krijgen ze nu 93 blz over zich heen gegoten waar ze niet aan uit kunnen. Weer LOL .

Inhoudelijk is het een beetje moeilijk om hier iets zinnig te zeggen, de slides waren idd niet duidelijk, om het zacht uit te drukken. Alsof de PowerPoint manipulator nog nooit met dat programma had gewerkt. Of hij heeft het misschien in Word gemaakt en dan geexporteerd als PowerPoint, dat kan ook. Eerlijk gezegd, volgens mij is dit gewoon het bewijs dat ambtenarij een tewerkstellingsproject van de roverheid is, om degene die in het reguliere circuit uit de boot vallen op te vangen. Da’s ook zacht uitgedrukt, en weer LOL.

Amateurs.

 

Geplaatst in Belgie, Burgers, Corona, lijfeigene, politiek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Corona – Poging tot doodslag


Met voorbedachte rade en met het inzicht om te doden.

Voilà, gisteren heb ik een beetje uitgeweid over de mondmaskers. Vandaag is het zover : mondmaskers verplicht te gebruiken op tram, bus en trein. En ge moet ze zelf maken want er zijn er geen.

Maanden geleden heeft Madam Doktoor al gezegd dat maskers overbodig waren, voor de burger dan toch. Viruskenner Van Gucht (VVG) wees erop dat mondmaskers buitenhuis geen zin hadden. Voor Viruskenner Van Ranst (VVR) moesten het toch FFp2 dan wel FFP3 maskers zijn. We zijn nu een paar maanden verder en de burger begint zijn geduld te verliezen, ikke toch zeker. En de lanterfanters van de Nationale Veiligheidsraad blijven ons aan het lijntje houden.

Katoenen maskers helpen niet ! Om zichzelf een houding te geven , en zichzelf uit de wind te zetten, geeft VVR dan nog de raad om er een filter in te verwerken : een stuk stofzuigerzak, nog wel. Ge gaat nog juist niet stikken. Stofzuigerzakken kunnen heel wat druk verdragen en zijn amper poreus genoeg om de overdruk te laten ontsnappen. In tijden van stofzuigerzak-loze turbo-centrifugale stofzuigers moet ge dan nog op zoek naar zo’n antiquiteit. Laat me niet lachen.

Voor degene die zich geroepen voelen : VVR laat zich waarschijnlijk vangen aan de HEPA-filters die er tegenwoordig in stofzuigers zitten. Zo’n HEPA-filter (E* of H*) is er in verschillende kwaliteiten, gaande van HEPA-8 tot HEPA-13 (E10-12 tot H13-14). Tussen de haakjes staat de nieuwere EU-classificatie. Standaard word meestal een HEPA-10 (E10-11) in een stofzuiger gestoken. Dat zijn dan de stofzuigers die zgz anti-allergisch zijn, geschikt om dierenharen e.d. te filteren. Ge moet dus al naar een HEPA-13 (H13 of hoger) grijpen om beschermd te zijn. Ik heb het HEPA-12 filter uit mijne stofzuiger ne keer bekeken, ge moet over sterke longen beschikken, om de weerstand van die filters te overwinnen.  Hoe snel is zo’n filter gesatureerd ? Geen idee, fabrikanten raden aan om elke 6 maanden te vervangen. Kunt ge dat wassen ? Nee, dat kan niet, de PU die erin zit gaat kapot. En dan blijft de vraag : waar gaat ge zo’n filters vandaag kunnen vinden ???

HEPA-12 filter

We gaan nog lachen, zeg dat ik het gezegd heb.

 

Geplaatst in Burgers, Corona, lijfeigene, politiek | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona – de minachting


Volgend hoofdstuk in deze Saga. Er wordt gepraat over versoepelingen van de mensenrechten-ontkennende “maatregelen”, uitgewerkt als paniekreactie op een pandemie die door de roverheden aller landen veroorzaakt is. Toegegeven, ’t was al 100 jaar geleden dat ze zo nog iets hebben meegemaakt. Hopelijk is er in deze moderne internettijden dan wat “kennis” van blijven hangen tegen de volgende virus-uitbraak.

Al maanden gaat het er ook om of en waar ge aan mondmaskers kunt geraken. Apothekers e.d. hebben geen voorraad. Sommige creatieve apothekers hebben, met hun kennis van grondstoffen, zelf een beperkte voorraad ontsmettingsmiddel kunnen maken, voor de vaste klanten zeg maar. Maskers ? Jammer, maar helaas…

Al van in het begin is er door de viruskenners reeds gezegd dat stoffen mondmaskers geen nut hebben. Daar is voldoende testbewijs van zelfs. En dan nu … tadadaaam… aub, als ge het openbaar vervoer neemt, of gewoonweg buiten komt, u gelieve zo’n een zelfgemaakt katoentje voor uwe neus te binden. Zelfgemaakt ? Jaja, ge moet wel zelf aan de slag, de Hoge Heren en Dames hebben nog niet de tijd gekregen om ervoor te zorgen dat er maskers zijn, laat staan dat ze kunnen verdeeld worden. Mr. Geens vind het na 3,5 maanden nog te vroeg om een pasklare oplossing te bieden, we moeten nog wat geduld hebben. Wat zitten die gasten daar eigenlijk te doen ? Champagne proeven en kaviaar testen, op uw kosten uiteraard ? Prioriteiten, weet ge wel. Eneuhm, wat heeft Justitie te maken met fabricatie en verdeling van maskers ?

Als ge al de tijd die er verloren gegaan is bij het begin van de pandemie optelt bij de tijd die ze verloren hebben met over elkaar te vallen met ronkende verklaringen, komt ge aan een half jaar “niks doen”. De eerste meldingen van een onbekend virus dateren al van voor Kerstmis. De grote uitbraak startte tijdens de skivakantie in Italië. Honderden potentiële virusdragers konden ongehinderd naar huis terugkeren. En dan zouden de slachtoffers van die bende mislukkelingen, nu dan zelf aan de slag moeten ? Schaamte, is dat een knobbeltje dat ge kunt laten wegsnijden ? Zo ja, waar dan en wat kost dat ?

Kort samengevat : sinds begin Januari is er een probleem. Tot hiertoe heeft nog geen enkele politieker iets deftig gedaan om de bevolking te beschermen, integendeel, ze hebben toegelaten dat honderden besmette personen weer naar hier konden komen. Ze ontkenden bij hoog en bij laag dat er een probleem was, Covid-19 was minder erg dan de seizoensgriep, Madam Doktoor heeft het gezegd. Zelfs is er, via Europa, een repatriëring georganiseerd. Onmiddelijk gevolgd door de burger zijn vrijheid en zijn rechten af te nemen en de economie lam te leggen. De ambtenarij kreeg ook de pertinente opdracht om vrije (?) burgers die weigerden te panikeren, op een schaamteloze brutale manier aan te pakken en van hun geld te beroven. Paniek dus. Ze hebben ook een paar virologen laten opdraven, die niks anders gedaan hebben dan de burger angst aangejaagd, mekaar en zichzelf tegengesproken, en vooral zichzelf gepromoot hebben. Daarbij godsjeugdig ondersteund door een sensatiepers die de verslaggeving van deze pandemie voert alsof het een wielerwedstrijd is. En die belangrijke maatschappelijke informatie wegsteekt achter een pay-wall.

Geplaatst in Burgers, Corona, Economie | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona – en dan nu de chaos


Op de kop af een week geleden had ik al een overzichtje gegeven van de resem onzinverhaaltjes die er door de “kenners” in het rond werd gestrooid. Vandaag is het dan zover. Mark Van Ranst begon met te vertellen dat iemand die ziek geweest was, minder goed beschermd was tegen een tweede aanval omdat de antigenen die het lichaam zelf produceerde, niet van dezelfde kwaliteit (en dus  minder bescherming bieden) als de antigenen die uit een labo zouden komen. Wow, de ontkenning van het zonlicht.

Nu doet het WHO er nog een schepje bovenop : antigene bewijzen enkel dat je ziek geweest bent maar zijn geen bescherming tegen hervallen. Dat moet er iemand eens uitleggen, indien het kan uitgelegd worden uiteraard. Het immuunsysteem ontdekt een virus en trekt ten strijde. Het immuunsysteem vindt een oplossing en vernietigt het virus, de acties c.q methodes gaan in het archief “tegen de volgende keer”. Dat is de gangbare uitleg en omschrijving van uw eigen afweersysteem.  Dat zgz archief is niet eeuwigdurend, ook dat is bekend. Na verloop van tijd gaat die defensie in slaapmodus en bestaat het risico dat ge toch opnieuw ziek wordt. De WHO stelt nu zonder blozen, dat het afweersysteem onmiddelijk in slaap gaat en bij een volgende infectie niet wakker wordt. Dus ze ontkennen de werking van het afweersysteem an sich.

Nuance : Mark Van Ranst heeft blijkbaar door dat hij zich vorige keer een beetje vergalopeerd had. Nu beweert hij dat de bescherming slecht voor een bepaalde periode geldt, zo’n beetje als de jaarlijkse terugkeer van de griep. Als ge de griep in 2019 goed doorgekomen zijt, kunt ge de griep van 2020 wel krijgen en ziek worden. Dat heeft vooral te maken met het feit dat “griep” heel snel muteert. Die van 2019 is niet dezelfde als die van 2020. Dat zou er ons dus te wachten staan : ieder jaar opnieuw een golf zieken door een nieuwe versie van Corona-achtigen. Dat klink niet zo dodelijk als hetgeen we de laatste maanden gezien hebben, maar het zou wel een aanzet moeten zijn voor de roverheid en hun “experten-teams” om de bevolking beter op te voeden. Een heel programma dat de bevolking diets maakt hoe ze zelf het eigen afweersysteem kunnen versterken. Corona is er en blijft er, voor sommigen zal het erop neer komen dat ze naast de jaarlijkse griep-spuit, ook een jaarlijkse Corona-spuit moeten gaan halen. Vraag blijft dan : beschermt die spuit ook tegen Corona-varianten die nog niet overgesprongen zijn van fauna-dier op mens-dier, of die in een drager-mens zichzelf heruitvinden en muteren ?

Politici zijn van huis uit chaoten, en willen ze dat keer op keer weer bewijzen. Om de economie niet helemaal dood te nijpen hebben ze de lock-down een millimeterke of 2-3 teruggeschroefd. Tuincentra en DHZ-zaken mochten dit weekend weer open. Om in uw kot te blijven , moogt ge nu buiten, LOL. Tot groot jolijt van heel wat klussers die al weken zonder materiaal en toebehoren zaten. Ook de tuiniers zouden weer aan hun verdroogde blommen en planten kunnen sleutelen. Er is in mijn dorp geen tuincentrum, maar de rijen aan de lokale DHZ waren hilarisch. Net zoals de rijen aan de supermarkten. Blijkbaar is het grootste gedeelte van de bevolking aan het werk, en heeft alleen maar zaterdagochtend tijd om boodschappen te doen.

Politici zouden geen politici zijn, moesten ze alles volgens de geldende standaarden doen. Ter elfder ure komen ze nog met een lijstje van omschrijvingen om het kaf van het koren te scheiden. Een DHZ-zaak zou geen DHZ-zaak meer zijn indien er zaken verkocht worden die geen werkuren vragen. Bijvoorbeeld : een DHZ-zaak die keukengerei aanbied, zoals de meesten trouwens, mag dan niet openen. Vanwege non-DHZ-voorwerpen in de aanbieding. Absurdistan ten voeten uit. Uiteraard gaat het er enkel om om kleine zelfstandigen te kunnen discrimineren, de grote ketens worden ontzien.  Of een plantje dat uit de bloemenwinkel komt, is niet hetzelfde als een plantje dat uit een tuincentrum komt. Zelfs een botanicus kan dat niet uitleggen, een politieker c.q de ondersteunende ambtenarij, vindt dat allemaal heel normaal.

De kust-variant van de politici laten zich ook weer van hun beste kant zien. Een paar weken geleden werden alle legale en illegale methodes uit de kast gehaald om de vreedzame burger te doen beseffen dat “ZIJ” de enigen zijn de wijsheid in pacht hebben, en dat dus die burger wederrechtelijk van zijn rechten en vrijheden mocht beroofd worden. Nu dat de situatie stilaan verbetert, gaan ze diezelfde vermaledijde burger, met alle mogelijke slijmerige taalkronkelingen, paaien om alsnog tot bij hen te komen en aldaar zijn geld uit te geven.  Moeders slimste in Oostende wil zelfs niet zonder slag of stoot zijn verworven macht (?) afgeven. Hij wil een systeem van dagpassen en toegangsregels uitwerken. Zelfs de frigobox-toerist, die zijn eigen victualiën meesleept, zal tot betalen gedwongen worden. Of hoe ge uw eigen laat kennen, eerst de burger gijzelen en hem dan loslaten mits betalen. De Belgitude zoals ze is : uw rechten zijn koopwaar, degene die geld heeft, heeft rechten. Degene die niet kan/wil betalen heeft zgz geen rechten. Het zoveelste bewijs dat de Grondwet voor de politici maar een vodje papier is. Iets waar ze de laatste weken/maanden zich ten volle voor gesmeten hebben.

Tenslotte : de domme massa. Degene die heel dit probleem veroorzaakt en geïmporteerd hebben, de wintersporters, gaan nu hun vakantieverblijf voor de rechter dagen. In navolging van de schaamteloosheid van de gevestigde politieke clowns, gaan ze nu dus zichzelf schoonpraten en de schuld doorschuiven naar een ander. Schone zaak, indien de lijst van klagers openbaar wordt gemaakt, tenminste. Dan kunnen de 11 miljoen slachtoffers van dit circus, de schade verhalen op de aanstokers en ook op de experts die het niet nodig vonden om de teruggekeerde ziekteverspreiders in quarantaine te zetten. Heerlijke tijden, niwaar ? En dan moet de zomer nog komen…

 

 

Geplaatst in Burgers, Corona, Economie, politiek, Wetenschap | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona – kwaad worden


Jan Jambon, Oberste n-VA-der is kwaad. Kwaad op degenen die de opgelegde maatregelen aan hun laars lappen. En de baas van de politie in Bilzen en bredere omgeving, ook al.  En de experts worden ook al zenuwachtig.

De burger wordt ook kwaad én zenuwachtig. Er is een pandemie, niemand ontkent dat. Wie is er verantwoordelijk voor die pandemie ? Oorverdovende stilte : geen enkele politieker of ambtenaar, waar ook ter wereld, zal toegeven dat hij/zij/tussensoort een fout gemaakt heeft. Noch een stap terugzetten. Nee, ze maken nog meer lawaai dan anders en gaan de burger criminaliseren, dwangmaatregelen en verbodsbepalingen opleggen en zelfs dreigen. En op rooftocht trekken, om zelf iets om handen te hebben, maar het is zgz “voor uw veiligheid”.

Typisch het gedrag van een betrapte schooljongen, ontkennen en aggressief wild om zich heen schoppen. In plaats van de burger lastig te vallen, zouden ze beter leren om de burger met rust te laten. Hun paniekerige sotternijen hebben tot deze pandemie geleid, ze mogen ophouden om de zaken te verergeren.  Voortdurende de Grondwettelijke burgerrechten uitschakelen en met de voeten treden klinkt misschien goed op de partijcenakels, maar is gewoon crimineel. De economie plat leggen en de burger uithongeren is zelfs nog grover. Een rechtsstaat onwaardig, maar da’s ook niet de eerste keer.

Degene die binnen willen blijven, á la bonheur, ze doen maar. Degene die willen gaan werken, zoveel te beter. Worden ze ziek, ok, er is een gezondheidssysteem waar ge voor betaalt. Dat uwe weerstand niet in orde is, dat is uw eigen schuld, niet de mijne. Maar dat wil zeker niet zeggen dat ik mijn rechten daarvoor moet opgeven. Het virus zit al in het afvalwater, hoe lang duurt het voor het uit de kraan komt ?

Het onderschrift van deze blog is “België, de aanfluiting van de intelligentie”. Hewel, kijk zie, het huidig gedrag van de roverheid is daar het ultieme bewijs van. De Grondwet en de rechten van de burger worden beschouwd als een vodje papier, hun ‘expertise’ is Evangelie. Expertise bouwt ge op met ervaringen. Iets nieuw heeft u nog geen ervaring bezorgd, dus uwen uitleg is zo goed als die van Nonkel Jef en/of  Tante Wies. Daarbij, ervaring is een lantaarn die men op zijn rug draagt en die de weg belicht die men afgelegd heeft. En een schaduw werpt op de weg die men gaat. 

Kijk maar uit voor de weerbots, hoewel als ge de reacties van de domme massa leest…

Geplaatst in Burgers, Corona, Economie, politiek, slavernij, Vlaanderen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Corona – pertinente vragen


1. Wie heeft beslist/geadviseerd om de Belgen in het buitenland te repatriëren ? Deze persoon is verantwoordelijk voor het massal importeren van het virus. Ook China en de WHO mogen op het matje komen wegens organisatie van deze pandemie.

2. Wie heeft beslist/geadviseerd dat al de wintersporters ongehinderd naar huis konden ipv ze samen ergens in quarantaine te zetten ? Hierdoor is de verspreiding en de import van het virus versneld en uitgebreid.

3. Wie is er betrokken bij de beslissing om een lock-down van half het land op te leggen, en dus verantwoordelijk voor een ongeëvenaarde economische puinhoop ? Gaan die de slachtoffers vergoeden ?

4. Wie gaat tafelspringers zoals de gouverneur en een van zijn burgemeesters annex hun ambtenarij aan banden leggen ?

5. Wanneer wordt er een onderzoek gedaan naar de ‘weerstand’ van de burger ? Sommigen worden ziek en sterven, anderen overleven, nog anderen hebben van niks geen last. Genetica of (op)voeding ?

6. Corona in het afvalwater : hoelang duurt het voor het virus in het drinkwater opduikt ?

7. Er zijn nu 3 varianten bekend : hoe snel evolueert een virus ?

8. Mondmaskers helpen niet echt, ze filteren maar in 1 richting. Wanneer komen er echte maskers ? Wanneer komen er maskers, tout court ?

9. Werklozen krijgen een bonus. Werkenden krijgen die niet. Wanneer wordt deze scheve situatie rechtgetrokken ? Of moeten de werkenden opdraaien voor de bonussen van de niet-werkenden ?

10. Experts spreken zichzelf en andere tegen. Wanneer (en door wie) gaat dat gefilterd worden ? Hoeveel experten-panels zijn er nu eigenlijk al, en vooral, waarop is hun experten-status gebaseerd ? Duidelijkheid is belangrijk, nu neemt niemand nog iemand ernstig.

11. Zijn de regeringen, en, bij uitbreiding, hun medeplichtige ambtenaren, zich er van bewust dat ze alle burgerrechten en grondwettelijke vrijheden met de voeten treden ? Wanneer worden die vervolgd ?

 

Antwoorden via de commentaren aub…

 

 

Geplaatst in Corona, Economie, Lokale politiek, Vlaanderen, Wetenschap | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen