Corona 5 – de staatsgreep (kort vervolg)


Carl Decaluwé en zijn ambtelijke medeplichtigen zijn er dit weekend in geslaagd om de burgerrechten en de grondwettelijke vrijheden van de burgers te verkrachten. Met hightech (niet beschikbaar voor u en ik) hebben ze een klopjacht georganiseerd op burgers die hun recht om te gaan en te staan waar ze willen uitoefenen.

Dit is een feitelijke uitschakeling van de Grondwet, van uw rechten en vrijheden. De enige manier waarop dit kan en mag (?) is de noodtoestand uitroepen. Probleem is dan dat de leiding van het land in handen van militairen komt. En dat willen die politiekers en hun ambtelijke medeplichtigen uiteraard niet. Dus doen ze alsof ze alles mogen en dat ge uw rechten kwijt zijt. Dit is de puurste vorm van slavernij, ge moogt buiten als ge werkt. Als ge niet moogt/moet werken, worden u al uw rechten EN uw inkomen ontnomen. En strakjes krijgt ge uiteraard de rekening gepresenteert, of wat had ghe gedacht ?

Volmachten en/of politionele maatregelen, van gelijk welke aard, kunnen nooit de Grondwettelijke rechten van de burger uitschakelen. Let op mijn woorden, als deze crisis uiteindelijk afloopt is er geen garantie dat die machtsgeile potentaatjes zich ook gaan terugtrekken.

Geplaatst in Belgie, Burgers, Justitie, lijfeigene, Lokale politiek, slavernij, Vlaanderen, Wetenschap | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona 4 – de staatsgreep


Het moest gebeuren. De kranten staan bol van onheilstijdingen. Maar dat begint zo een beetje afgezaagd te worden, dus tappen ze uit een ander vaatje, ze steken een tandje bij. De ambtenaar als bron van nieuws. Voor normale mensen is de ambtenaar een bron van ergernis, maar dat is niet de visie van de gemiddelde redactie, helaas.

Gisteren nog de baas van de Procureurs, hij ging eventjes vaststellen dat alle verplaatsingen (of toch zo goed als) verboden zijn en streng bestraft zouden worden. Voor iemand die zgz de ‘rechtsstaat’ verdedigt is dat straffe toebak. Het uitschakelen van De Grondwet is een misdrijf. De burgerrechten ontkennen, meer zelfs, degene die hun rechten uitoefenen aanvallen en bestraffen met ridicule boetes en/of gevangenisstraffen is er kilometers over. Daarbij, de wetgeving waarop hij zich baseert (?) is onbestaande. De volmachten van deze (namaak)regering zijn nog niet vastgelegd, en het uitschakelen van de Grondwet en de burgerrechten staat daar zeker niet tussen.

En dan de Gouverneurs der Provinciën die de grenzen met de buurlanden afsluiten, nog zo een voorbeeld van rechtsverkrachting. In de EU bestaat een regeling die vrij verkeer van personen garandeert, die is blijkbaar onbekend bij de gemiddelde Gouverneur c.q. grensdorp-burgemeester. Ook daar zien we dat ze de lagere ambtenaren voor hun karretje spannen en die op pad sturen om de reizende burger te beroven. Want daar komt het op neer, de burger wederrechtelijk gevangen zetten, en degene die zich niet laten doen , beroven. Geld, daar draait het om. En dan vragen die ambteneren duidelijkheid, ze willen weten hoever ge van huis moogt voor dat ze mogen(?) ingrijpen. Meer of minder dan een kilometer. Dat betekent dat degene die op 1500 m van een supermarkt woont zgz altijd in overtreding is. Geldklopperij is het. Schaamteloosheid ten top gedreven.

Eerst staat daar een virolokundige (?) te vertellen dat het immuunsysteem van de mens niet in staat is om degelijke antigenen te produceren en dat we dus moeten wachten op een (aan de pharma-maffia te betalen) vaccin. Dat zou dan wel goed zijn, laat me niet lachen. Een viroloog die het zonlicht ontkent en tegelijkertijd de industrie ophemelt. Nog zand ? Vandaag komt diezelfde meneer dan vertellen dat we nog zeker een jaar op deze manier verder moeten. En dan voegt hij er gemakshalve nog aan toe dat we volgend jaar rond deze tijd weer een veeg uit de pan krijgen. Tiens, had ik dat al niet vorige week gezegd ?

Heel het circus dat nu opgevoerd wordt is identiek aan hetgeen in Afrika gebeurt bij een Ebola-uitbraak. Indammen, beperken, afwachten en niets in handen hebben om hulp te bieden. Met als gevolg dat die ebola-golven zich steeds herhalen.  Net zoals die Corona-golven zich zullen blijven herhalen. Tegen dan zal er al wel een andere viroloog (met lege handen) zijn die het nieuws komt maken, veronderstel ik. Het immuunsysteem van de mens is sterker dan dat ze ons willen doen geloven. Dat er bij de meeste mensen wat schort aan hun weerstand is inherent aan overdreven hygiëne en het zich volproppen met bewerkt voedsel. Kijk maar naar de prijzen : eerlijk voedsel is duurder dan de bewerkte variant. Of kijk naar de bereidingswijze : zelf koken en bakken vs microwave. Voedsel uit de microgolf heeft een andere structuur dan ‘echt’ voedsel. Uw lichaam herkent dat zelfs niet meer als voeding, en voert het dus zo weer af.

Geplaatst in Belgie, Burgers, Economie, Europa | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Corona 3 – De excessen


Vrachtwagenchauffeurs zijn al langer niet welkom in deze maatschappij. Dat weet ik uit ondervinding. Vandaag de dag, wegens Corona, doen de meeste bedrijven en diensten daar graag nog een schepje bovenop.

Voorbeeld 1 : de tendentieuze berichtgeving van HLN.be is mij al langer een doorn in het oog. Wegens Corona doen ze ook aan het creëren en hypen van een angstpsychose. De meest afschrikwekkende (tranentrekkende) verhalen altijd op de voorgrond.  Indien er een normaal denkend mens enige nuancering aanbrengt via een reactie, wordt die steevast weggecensureerd. En ik ben niet de enige die daar last van heeft, ik ken nog mensen die hun reactie nooit gepubliceerd zien. Aangezien ik mij niet zomaar laat doen door een extreemrechts clubje van “denkers-dat-alles-mogen”, heb ik me de vrijheid gepermiteerd om een en ander aan te kaarten bij de RvdJ . Zeer onverwacht kreeg ik dezelfde dag nog antwoord. Het komt erop neer dat vlg art. 14 van hun statuten, de redacties alle vrijheid genieten om te doen en te laten wat ze willen. Reacties van lezers die tegen de denkrichting van de redacteur ingaan, vallen dus niet onder het recht op een vrije meningsuiting  en mogen geschrapt worden.. Ik geef toe, dit had ik helemaal niet verwacht. Ze mogen schrijven wat ze willen, de lezer moet het maar slikken of stikken. Journalisten onder elkaar, zekers ? Waartoe dient de RvdJ dan eigenlijk wèl ?

 

Voorbeeld 2 : Waar ik werk moeten een aantal vrachtwagens gekeurd worden. Wegens Corona was (is) dat een probleem. De Vlaamse regering heeft dan besloten dat de keuringscentra weer open gaan, uitsluitend voor vracht/bedrijfswagens. So far, so good. Ik vol goede moed naar een keuringscentrum. Staat daar aan de poort een wachtman : “Hebde gij een afspraak ?” – ” Nee, natuurlijk niet, er staat op het web alleen dat ge open zijt. Niks over afspraken.” Ondanks het feit dat ik daar dus de enige was, niemand voor of achter mij, mocht ik dus niet binnen. Niet echt klantvriendelijk. Of ze zijn zodanig bang gemaakt dat ze liever niemand zien verschijnen.

Retour HQ. De workshop manager probeert dan een afspraak te bekomen. Aan de andere kant van de lijn speelt een bandje “Beste Klant, wegens Corona…”. Na 17 keer proberen pakt er eindelijk iemand de telefoon op, de afspraak wordt  gemaakt. Maar aangezien het over een trekker-oplegger combinatie gaat moeten er 2 afspraken gemaakt worden. Een voor de trekker, een andere voor de oplegger 1.30 uur later.  Die workshop manager viel van zijn stoel. Alle keuringen gebeuren steeds tesamen, wegens Corona gaat dat blijkbaar niet meer. Wordt morgen vervolgd…

Voorbeeld 2 – vervolgstory : deze jongen weer naar huis om te bekomen (LOL). Op de site van HLN.be (jaja masochisme) staat dan een klein artikeltje over de heropening van de keuringsstations Dit artikel is gepubliceerd om 10.27 uur. Enkele uren nadat ik daar voor een leeg keuringsstation stond.  In dat artikel staat ook dat de data met 4 maanden verschoven zijn. Ge moogt dus zgz vier maanden uit keuring rijden. Vertel dat maar eens aan een controlerend ambtenaar in bvb Frankrijk. Bij dat artikel staat trouwens ook een foto van een vrachtwagen die een overtreding begaat. Ik reageer daar uiteraard op : een tendentieuze foto om vrachtwagenchauffeurs in discrediet te brengen bij een laattijdig artikel over een dienstverlener die slecht communiceert, is gewoonweg kwaadwilligheid.  Wegens weer gecensureerd  (de 150ste keer zo ongeveer) direct een mail naar de RvdJ gestuurd met de klacht over de lasterlijke illustratie bij  de berichtgeving. Voorlopig geen antwoord. LOL

 

Voorbeeld 3 : de grooote virospecialist heeft nog maar eens een bocht gemaakt. Volgens die meneer zijt ge maar beperkte tijd beschermd door de antilichaampjes in uw gestel, nadat ge genezen zijt. Het zal beteren als er een vaccin komt. Voor zover mijn schamele (basis)kennis rijkt, is een vaccin opgebouwd uit dode en/of halfdode ziekteverwekkers. Dit om lichaam de kans te geven om antilichaampjes te ontwikkelen. Blijkbaar zijn de eigen-ontwikkelde antilichaampjes van een mindere kwaliteit dan degene die uit een of andere reageerbuis komen. Als ge maar in het nieuws komt en wat vertelt, dan zijt ge ne goeie. Zelfs als ge op “professionele” manier de angsten van de burger nog wat oppookt. Toegegeven, als ge genezen zijt van een variant, en daar dus op kunt reageren, wil dat niet zeggen dat ge immuun zijt voor de variant die volgend jaar opduikt. Maar ge zijt al wel beter gewapend.

 

Samengevat : de pers creërt een angstpsychose en hypt deze naar ongeziene hoogten. De werknemers die nog niet naar huis gestuurd zijn, zijn daar het slachtoffer van. Evenals degene die tegen beter weten in alle moeite doen om de economie draaiende te houden. En dan klap op de vuurpijl : de professionals die geacht worden te weten waarover het gaat, vinden ter plaatse nieuwe medische methoden uit.

 

Geplaatst in Belgie, Burgers, Natuur, Vlaanderen, Wetenschap | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona 2


Jaar en dag niks geschreven, het was toch steeds meer van hetzelfde, repetitief zgz. Dan komt er een ùùmm groot stukje RNA voorbij, en heel de wereld staat op zijn kop.

Een stukje RNA op hol, en ja hoor, de Hoge Heren (en Dame) schoppen weer wild om zich heen. Samenscholingsverbod, beroepsverbod, beperking van bewegingsvrijheid, winkelbezoek chronometeren. Dat dierven ze in de DDR nog niet. Zonder enige schroom, natuurlijk. Geef toe, tot hiertoe is er nog geen enkel virus dat dit voor elkaar kreeg.

Ik heb van het begin gezegd dat alle maatregelen gevaarlijk waren. “Ze” hebben een breekijzer gevonden om de maatschappij te ontwrichten, en “ze” laten de kans niet liggen. Zelfs die domme Ollanders doen beter. Daar word er niet ingegrepen in het dagelijks leven, daar houden de mensen hun rechten en hun vrijheden. Iedereen vrij om te gaan en te staan waar hij/zij/mix willen gaan en staan. Wordt ge ziek, dan zult ge verzorgd worden. Op die manier immuniseerd ge de hele bevolking zonder veel tamtam. Eens dat ge genezen zijt hebt ge voor de rest van uw leven anti-middelen aan boord, voor het geval dat Covid-19 nog eens passeert.

Hier te lande word ge geisoleerd, verzorgd worden is enkel voor degene die opgenomen worden. Meestal komt het erop neer dat ge aan uw lot wordt overgelaten. Mensen die geen afscheid kunnen nemen van hun overleden familie omdat ze afgesloten worden van de buitenwereld, zijn een zeer schrijnend voorbeeld van de onmenselijke, anti-menselijke, houding van Uw Roverheid. En als klap op de vuurpijl, er is geen vooruitgang te bespeuren. In tegendeel, 5 miljoen maskers in rook opgegaan, regeringsleden die allerlei onzinnige maatregelen opleggen en er dan zelf hun kas aan vegen, vergaderingen verbieden maar zelf heelder dagen rond de tafel zitten, enz. De burger wordt gewoonweg in zijn gezicht uitgelachen, en die burger vind het nog  goed ook.

Alles en iedereen wordt aan banden gelegd, behalve de Roverheid natuurlijk. Ge moogt niet werken, behalve als ge in de transportsector, de levensmiddelendistributie, de gezondheidszorg zit. Die mogen (moeten) allemaal doorwroeten tot ze erbij neervallen. Tot meerdere eer en glorie van degene die thuis zitten. Over de transportsector gesproken, chauffeurs worden zowiezo al niet gerespecteerd, maar deze crisis doet daar gewoon nog een schepje bovenop. De manier waarop sommige bedrijven het ‘ontvangst’ van chauffeurs regelen, is bij de beesten af. Om niet te spreken van de sfeer. Alsof de chauffeurs deze crisis veroorzaakt hebben. Geen sanitair, geen eetgelegenheid, geen parkeerplaatsen. Maar wel voortdoen, he. De economie mag niet stilvallen. Zelfs een hond wordt beter verzorgd, die krijgt nog eten en drinken, wordt uitgelaten, heeft zijn mandje etc. Ik zei het al : in de DDR dierven ze dat nog niet eens, hier is dat blijkbaar het nieuwe normaal.

En als binnen een paar maanden (cfr. de Wetenschap)  Covid-19 uitgeblust lijkt, gaan ze daar in Bxl triomfantelijk zichzelf bewieroken en U de rekening presenteren.  Met in het achterhoofd de zekerheid dat volgend jaar de miserie van voorafaan opnieuw begint. Er zal geen vaccinatie zijn, er zullen een paar geimmuniseerde overlevers van deze crisis zijn, en de rest zal opnieuw onderworpen worden aan de Totalitaire Roverheid.

Nog zand ?

Geplaatst in Belgie, Burgers, lijfeigene, politiek, slavernij, Wetenschap | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Corona


Hier gaan we weer.

Ik dacht dat alleen “onze” politiekers onbetrouwbare misdadigers waren, maar helaas (?) er zijn gelijksoortigen in de wijde wereld. De Chinese overheid, bvb. Een dokter constateert dat er een probleem groeit. De overheid grijpt in en dwingt de arme man zijn woorden in te slikken en mea culpa te slaan. Drie weken later moeten de Chinezen toegeven dat er wat schort aan hun “communicatie” ivm een nieuw virus. Toen was het al te laat. Door hun misplaatste zelfgenoegzaamheid hebben duizenden een ziekte opgelopen, en die dan nog gedurende drie (3) weken zonder enige hinder kunnen exporteren.

Om zgz in regel te zijn met de WHO, sluiten ze dan maar een hele provincie af van de buitenwereld. WOW, een paar miljoen mensen wederrechtelijk van hun vrijheid beroven omwille van hun eigen falend wanbeleid. Ge moet maar durven. Daar bovenop doen ze niet moeilijk als de rest van die kiekens-zonder-kop uit deze wereld, hals over kop hun “medeburgers-in-gevaar” gaan evacueren. Of, hoe ge een pandemie zaait, volgens het boekske dan nog. Degene die het probleem in de doofpot stak is een crimineel. Degene die de evacuatie (aan)bevolen heeft is een zware crimineel. Misdaad tegen de menselijkheid, gelukkig dat dat niet verjaart. Als de storm gaan liggen is, kunnen we die gast(en) op het matje roepen.

We pakken het vliegmasjien en we landen dichter bij huis. Italie. Ook zo’n voorbeeld van ongeremd “m’enfoutisme”.  Een teruggekeerde toerist veroorzaakt daar een epidemie. Om het skiseizoen niet te verbrodden worden er een paar halve aanbevelingen gedaan, maar geen zorgen. Als ge niet hoest of niest kan het geen kwaad. En the show must go on…

We stappen op de bus en we rijden weer naar huis. Twee dagen later zijn er dus een paar honderd besmette sportievelingen volop in de weer om souveniertjes uit te delen en lang-niet-geziene-familie af te likken. Volgens de kenners en hun politieke achterban, kan dat geen kwaad. De griep is toch in het land en niemand ziet het verschil. Hier en daar komen een paar doktoors tot de conclusie dat er toch iets niet in den haak is, maar voor degenen die betaald worden om een beleid te voeren, is er nog steeds geen extra vuiltje aan de vervuilde lucht.

En dan is er paniek. Een paar denkers beginnen de roverheid aan te manen om maatregelen te nemen. Ingrijpende maatregelen. Maatregelen die niet in verhouding staan met het probleem. Maatregelen die de burgerlijke rechten en vrijheden aan banden leggen. Natuurlijk zijn de riberalen en de nva-ders er als de kippen bij om een paar dwangmaatregelen op te leggen. Als het tegen de burger en tegen zijn rechten in gaat, zijn ze er als eerste bij. Er worden een paar blikken ambtenaren opengetrokken en er zijn plots een aantal diensten, waar geen hond ooit van gehoord heeft, actief. Voor die keer dat deze ambtenaren dan eens moeten werken, profiteren ze direct om zich op de eerste bladzijde van elke gazet te laten horen (zien, lezen). Met een paar aanbevelingen die kant nog wal raken, alle begin is moeilijk niwaar.

Immunologen wijzen erop dat Covid-19 zich via de lucht verplaatst. Volgens de ambtenarij wil dat zeggen dat ge niet meer moogt kussen, en zeker geen handjes geven. Uiteraard worden extra hygienische maatregelen aanbevolen : handjes wassen, maar dan grondig. Papieren zakdoekskes gebruiken, die kunt ge wegsmijten. Door de gewone hygiene heeft de gemiddelde burger sowieso al geen weerstand tegen ziektes, nu moet ge er wat extra aandacht aan besteden. Dan komen ze vertellen dat ge afstand moet houden, 1 meter nog wel. Hoe moet die meter berekend worden ? Elke interlocutant 1 meter, dat worden dan algauw 2 meter tussen de twee. Ruimte genoeg om een voorbijganger ertussen te laten. En als ge met drie zijt moet er een wiskundige bijkomen om een trigoniometrisch plan op te stellen.

De burger begint er het zijne van te denken en slaat aan het hamsteren. De meeste hamsters die een wintervoorraad aanleggen, verhongeren omdat omwille van hun kort geheugen, hun voorraadkamer niet terugvinden. Grote paniek bij de warenhuizen en de politiekers. Dit hadden ze niet verwacht. Onmiddelijk direct een mededeling uitsturen om de burger gerust te stellen : er is genoeg voor iedereen. Die burger zegt gewoon “foert”. Er was geen probleem vlgs de politiek met het virus : uiteindelijk blijkt het een gewone ongecontroleerde uitbraak geworden. Als diezelfde politiek nu gaat vertellen dat de voorraden voldoende zijn, begrijpt de burger het tegenovergestelde : er is te weinig en haast u. Wanbeleid en wancommunicatie heet dat. Ge oogst wat ge gezaaid hebt, ge liegt uzelf voorbij, de burger gelooft geen woord van wat ge broebelt. Daarbij, mijnen buurman hamstert, dus mag ik dat ook. Ik heb dus ook gehamsterd.

Eerlijk waar, ik heb mij kapotgelachen. Iedereen vechten voor een pak WC-papier, brood, bier, RedBull, chips, koekskes en bollekes. LOL. Gelukkig is de massa dom genoeg om de gezonde dingen te laten liggen voor degen die dat dat kent. Ajuin, look, gemberwortel, honing, ananas(sap), oregano, noten… kennen de boeren niet, kopen de boeren niet. Voor degene die nog WC-papier mankeren, ik koop altijd 2 pakken ipv 1, dus ik heb wat voorraad @ 1€/velletje….

Om zichzelf een houding te geven, doen de denken-dat-ze-het-kenners er een paar scheppen bovenop. Winkels, horeca etc. krijgen sluiting opgelegd. Puur broodroof. Evenementen, vergaderingen etc. worden afgeschaft. Schending van de vrijheid op vereniging en wederechtelijke beperking van de bewegingsvrijheid. Familiebezoek e.d. verboden. De ouderen in onze samenleving moeten beschermd worden. Uiteraard, maar ze gaan er los aan voorbij dat er ondertussen een hoop zieken op Intensive Care liggen, die zeker en vast niet tot de zgz kwetsbare bevolking horen. In tegendeel, het zijn meestendeels degene die in de fleur van hun leven nog heel wat jaren moeten wroeten voordat ze aan hun pensioen zijn.

En dan komt het. De ambtenaren die zich gepasseeerd, of beter genegeerd, voelen, ontbinden al hun duivels tegen de burger, volop gesteund door de grootste charlatan van Vlaanderen, JJ himself. Sluitingsparties zijn een schandalig gebrek aan respect voor elkaar. En degenen die het sluitingsuur aan hun laars lapten, kunnen rekenen op vervolging met hoge boetes. Kort samengevat, de burger wordt van zijn rechten en vrijheden beroofd, dan gecriminaliseerd en vervolgd. Of hoe een virus niet alleen een ziektebeeld veroorzaakt, maar ook een totalitair regime laat opbloeien. Die burger laat zich zomaar niet kisten en trekt dan maar naar Olland. Daar zijn er voorlopig nog geen beperkingen. Maar zoals een virus zich niks aantrekt van grenzen, trekt een totalitair gedacht zich daar ook niks van aan. Met als gevolg dat in Olland ook alles op slot gaat. De lokale roverheid sluit alle parkings voor die “stomme pelgen”, dus die kunnen hun voituur niet meer kwijt. Uitstapje word dan een van korte duur.  Schending van het Europees Verdrag dat het vrij verkeer van personen regelt. En nog asociaal ook, maar dat zijn we gewend van die Ollanders.

Over Europa gesproken, in de rest van het continent is het geen fluit beter. Grenzen gaan dicht, grenscontroles van een aard die we niet meer gezien hebben sinds de Groote Oorlog. Hele provincies, dorpen worden van de buitenwereld afgesneden. Zieken en hun familie worden dan maar collateral damage. Wereldwijd van hetzelfde. Passagiers op cruises worden tegen hun wil vastgehouden. Handelsschepen worden niet gelost of geladen, de economie moet kapot. Hoewel, vrachtverkeer word wat meer gecontroleerd, maar niet geblokkeerd. Dan kunnen ze achteraf vertellen dat het de schuld van die chauffeur is.

Eneuhm, is er iemand die zich al bezig heeft gehouden met iets over de paar duizend griepslachtoffers per maand te vertellen. Of is dat geen spektakel waarop disproportioneel moet gereageerd worden ? Op de pers moet ge niet rekenen, die leeft van desinformatie, hypes en sensatiezucht. Jaarlijks sterven er 80-100.000 mensen aan de griep. Zonder commentaar, zonder acties. Maar een paar duizend slachtoffers van een onbekend virus, zetten heel de wereld op zijn kop. Moet er nog zand zijn ?

 

Geplaatst in Belgie, Burgers, Europa, Lokale politiek, slavernij, Vlaanderen, Wetenschap | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Naya


De wolvin, Naya, is verdwenen. Indirect evidence wijst eenduidig naar “de jagers”. De argumenten die ze daarbij aandragen bewijzen duidelijk dat er iets schort met de opleiding ‘Jacht’ die ze verplicht dienden te volgen voor dat er vergunningen worden uitgereikt.

1. “Dood in het verkeer”. Gebrek aan terreinkennis en absolute onbekendheid met de zwangerschap-geboorte-nest instincten van dieren. Een drachtig wild dier zoekt de veiligste plek die ze kan vinden binnen haar territorium. En ze blijft daar tot de pups/welpen/kittens zelf beginnen rond te struinen. En er lopen geen wegen door het militair kamp.

2. Dood door vergiftigde prooidieren. Wie strooit er gif rond ? Wie zet (vergiftigd) lokaas in ?

3. Dood in het kraambed. Mogelijk bij gekweekte dieren, niet bij wilde dieren.

Kortom, St Hubertus en zijn tribu doen alle moeite om een berg drogredenen op tafel te leggen en de aandacht af te leiden. Voor de dreigberichten op de mailboxen van de verschillende natuurverenigingen hebben ze geen pasklaar antwoord en doen ze dus alsof hun neus bloed. Gewoon heel die vereniging opdoeken, de leden ontwapenen en de leiders opsluiten wegens promoten en verdedigen van ‘milieuschade’.  Jacht in dit land kompleet verbieden. Bij overlast van bv everzwijnen, het leger inzetten. Dan kunnen de piotten eens op iets anders schieten dan stropoppen.

De commentaren van het publiek zijn ook niet om naar huis te schrijven. De meeste zijn blijkbaar nog niet op het idee gekomen dat Roodkapje en haar wedervaren met wolven en jagers een sprookje zijn dat niet de minste waarheid herbergt. Een ander deel van die commentaren beschrijft letterlijk en figuurlijk het egoisme en het waanidee dat de mens het opperdier in deze wereld is. Precies zoals de Kerk het gewild heeft. De wereld is de speeltuin voor de mens, geschapen door God en voorzien van alle geneugten die het opperdier kan dromen. En het zijn niet alleen jagers die dit soort waanidee verspreiden, heel wat ouders zijn ervan overtuigd dat hun kinderen risico lopen in de bossen van Vlaanderen.

Hoog tijd dat er eens deftig les gegeven wordt op school (voor de jeugd) en hoog tijd dat de zgz “volwassen” mensdieren opnieuw verplicht naar school worden gestuurd. De opvolgster van Naya zal u dankbaaar zijn.

Geplaatst in Burgers, Natuur, Vlaanderen, Wetenschap | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Kortrijk aan het GAS


De Kortrijkzaan heeft er weer een pesterijtje bij gekregen. Peuken wegsmijten kan nu door een onwettige constructie alsnog door een bevoegd (?) ambtenaar bestraft worden. Lees : de belastingbetaler wordt nog eens extra uitgeknepen. Degene die de zgz vaststelling doet is niet eens een ambtenaar, laat staan een bevoegd, beëedigd persoon in dienst van de stad. Dat zou te gemakkelijk zijn, een werknemer van een privaat bedrijf moet dat ook kunnen.

Daarenboven gaat de politie rokers extra in de gaten houden : rokers zijn dus criminelen en moeten gecontroleerd en vervolgd worden. Dat rokers een berg meer belastingen betalen dan bv de eerste de beste zatladder die dodelijk ongeval veroorzaakt, is absoluut niet belangrijk.

Belangrijk is : de burger pesten, onderdrukken, uitpersen en vernederen. Het is duidelijk weer zo ’n poging van een paar potentaatjes om zichzelf belangrijk te maken en dan achteraf te kunnen stoefen met hun prestaties. Dat die prestaties zoals gewoonlijk in het nadeel van de belastingbetaler zijn, komt bij hen zelfs niet in hun gedachten op.

GAS-boete van 350 € voor de ambtenaar : ge moet maar leren de burger met rust te laten.

Geplaatst in politiek | Een reactie plaatsen