Stuntvliegen op Seaking


Een kindje van 7 maanden wordt zwaar verbrand door frituurolie. De dokters bestellen een helicopter (ne Seaking van Defensie) om het kind naar Neder-over-Heembeek te brengen. En dan komt het : de zondagsvlieger aan de stuurknuppel gaat zo’n beetje de clown uithangen. De inderhaast vrijgemaakte parking van een warenhuis is niet goed genoeg voor meneer. Een verderop gelegen helihaven (!) blijkt voor meneer ook niet geschikt. Uiteindelijk gaat het dan op een normaal vliegveld wel goed…maar zelfs dan nog wil meneer de baby alleen maar door zijn ‘eigen’ team laten ophalen uit het ziekenhuis. Het lijkt wel een ambtenaar….

Daar is maar een antwoord op : krijgsraad, oneervol ontslag en opsluiten tot het laatste littekentje van dat kind genezen is.

Wat gaat dat soort vliegers doen als het eens bij stormweer een paar vissers van boord moet halen ? Zeggen dat ze moeten blijven drijven totdat het beter weer is ? Of erger, stel dat we in oorlog liggen… als hij dan eens gewonden moet evacueren, gaat hij dan met de vijand eerst onderhandelen over een vliegroute en landingsplaats, liefst niet te dicht bij de actie aub ?

Ik dacht altijd dat de FOD Oplichting en Afpersing straffe gasten waren, maar blijkbaar doen ze op FOD Zoetwatermatrozen en Kermisschutters ook graag hun best…BTW, misschien de BOB-campagne eens plaats laten vinden op Koksijde ?

Advertenties
Geplaatst in Belgie, Burgers | Tags: , | Een reactie plaatsen

Voetbalbonnekes


In de Frut staat nog maar eens een artikel over de schraapzucht van FOD Fin (u weet wel, het Ministerie van Afpersing, Oplichting en Fraude) . Deze keer met een footooke erbij : een ambetantenaartje met de meest triomfantelijke smile die hij in voorraad heeft. Zo in de stijl van : ‘hahaha, stomme burger, IK parasiteer altijd en overal, zelfs op de kap van uw kinderen …’

Dat hij dan breed lachend en in maatpak durft verschijnen is het zoveelste bewijs van de immorele arrogantie van dat soort. Tienduizenden gezinnen die geen energie meer kunnen betalen, maar meneer de omhooggevallen blaas zal uw kinderen wel blijven uitpersen. Betaalt meneer den ambetantenaar wel BTW over zijn koffietje ? Wie controleert dat ? Of hebben die het Intern Reglement aangepast en zichzelf vrijgesteld van taksen ten voordele van de Staat ?

‘k Zou zelfs niet verbaasd zijn moest het zo zijn… Maar ‘redding is nabij’, het heeft in de Gazet gestaan, dus gaat er nu een polletiekerke een beetje staan handenwringen en doen alsof hij het gaat oplossen. Want meer kunt ge die reactie van de Staatsecretaris niet noemen. Waarmee hij impliciet toegeeft dat niet de politiek (het volk dus), maar de ambtenarij in dit land de baas speelt. Bij FOD Fin denken ze niet alleen dat ze boven de wet staan, ze doen ook nog alsof ze de Wetgever zelf zijn…

Arrogante bende parasieten die aan zelfverrijking doen, meer is het niet. Tegen iedere vorm van parasieten zijn er medikamenten, behalve als die op 2 benen rondlopen en zichzelf onaantastbaar wanen… Hoever staat het trouwens met dat ‘intern’ onderzoek naar corruptie, oplichting en diefstal ? Of hebben ze daar besloten om de boel zo te laten en de verliezen (?) bij uw kinderen te gaan recupereren ?

Ik heb altijd gezegd dat afslachten de enige oplossing is, maar laatst hoorde ik een beter voorstel : al die gasten in de plaats van de muizen etc in de laboratoria tegen kanker en aids inzetten…

Geplaatst in Belastingen, Belgie, politiek, slavernij | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Parasiet tot het einde…


Francis Vermeiren : 522500 € opzeg, ttz 11510 € per maand @ 48 maanden opzeg. Plus nog eens 99000 € voor kleine taken.
Jaak Gabriëls, Louis Bril en Gilbert Bossuyt moeten het met ‘amper’ 417000 € doen.

Het netto-jaarloon van de meeste werknemers ligt lager dan de zgz ‘vergoeding’ die dat soort parasieten per maand krijgt. Wanneer gaat er eens eindelijk grote kuis gehouden worden ? Geen enkele van die gasten heeft ooit iets gepresteerd, laat staan dat ze weten hoe ze een schup moeten vastpakken. Maar om dat crapuul te betalen moeten wij meer belastingen betalen, loonbevriezingen en/of langer werken voor minder geld etc…

Langzaam doodmartelen lijkt de beste oplossing IMHO

Geplaatst in Belastingen, lijfeigene, politiek, slavernij | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Justitiële Maffia


Twee ambtenaren van de Brusselse Politie arresteerden een man in de prive-vertrekken achterin een winkel. Bij de arrestatie gebruikten ze geweld tegen het geboeide slachtoffer. Op het commisariaat dwingen ze hem een franstalige verklaring te ondertekenen.

Nadien kom dus aan het licht dat het slachtoffer geen gebenedijd woord frans spreekt, en dat de inhoud van die verklaring puur nonssens was. De twee daders pleitten ‘onschuldig’ en vragen opschorting. LOL

Nu komt het : de rechtbank vindt de feiten ernstig genoeg om de ‘heren’ een straf van 4 maanden met uitstel te geven. Waarmee de rechter dus in feite aangeeft dat hij de feiten ook niet ernstig neemt. Twee gewapende stukken crapuul in openbare dienst die een zeer ernstig geval van willekeur, geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving plegen, komen er dus vanaf met een minder dan symbolische straf. Dat valt dus in feite onder de noemer ‘straffeloosheid’.

En de bonden roepen om ter hardst dat er zware straffen moeten komen voor hen die dat soort crapuul van hetzelfde laken een broek geeft. Geweld tegen een ambtenaar wordt nu al extreem zwaar bestraft. Als zo’n ambtenaar geweld pleegt tegen de burger, is het niet belangrijk genoeg om nog maar een oog open te trekken. Ons kent ons, ons beschermt ons…

En dan staan die blazen te kijken dat we ze met de nek aankijken ? Onmiddelijk ontslag wegens dringende redenen met verplichtte heropvoeding… ook voor die rechter trouwens. De burger respekteren is een eerste vereiste om zelf gerespekteerd te worden.

Geplaatst in Burgers, Justitie, politiek, slavernij | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

J’accuse 2.0 (2012 ed.)


Doorgestuurd naar een paar kranten en naar Elio  , maar veel zal dat niet opbrengen zeker ?

Geachte

Dagelijks worden we overstelpt met onheilstijdingen uit de economie en financiën. Iedere belangengroep, waaronder ook de regering en werkgevers, staan langs alle kanten te klagen dat de crisis enkel voor hen toeslaat en niet voor de ‘anderen’.

Helaas moeten we vaststellen dat deze crisis, uitgelokt door de banken, in zeer hoge mate versterkt is door het wanbeleid van de overheid. Waar in feite de druk van de ketel zou moeten gehaald worden gaat ze, op aangeven van Europa, de druk nog wat verhogen. Iedereen moet inleveren, iedereen krijgt minder, behalve de overheid. Die gaat ongeremd voort op het pad van afpersing, oplichting, uitbuiting.

De overheid beschouwt en behandelt de burger nog steeds als lijfeigenen, ondanks de afschaffing van de slavernij. Wat inhoudt dat we sinds de Donkere Middeleeuwen nog geen stap verder zijn geraakt, en dat de zgn. ‘vrije’ burger gewoon enkel maar dient om een stel politici en ambtenaren een onbezorgd leventje te bezorgen. Exorbitante, economisch onverantwoorde ‘lonen’ en onredelijk hoge pensioenen incluis.

In dit land zijn er honderdduizenden die op de bodem van hun loonzakje nog een heel stuk maand over hebben. Niet zo voor de overheid, die blijft ongegeneerd onredelijke eisen stellen aan alles en iedereen die ervan verdacht wordt een cent of een € te verdienen. Het is al jaren de meest normale zaak dat het plebs opdraait voor de zotternijen van de overheid. Zonder dat die overheid zich geroepen voelt om enige efficientie te betonen. Integendeel, ipv het overdadig ambtenarenkorps uit te dunnen, worden er nog steeds vacatures geopend en gaan steeds meer opportunisten voor de overheid werken(?)… Laat staan dat de immorele ‘lonen’ aangepast worden in evenredigheid met de werkelijke economische waarde en resultaten van ‘de ambtenaar’.

De gemiddelde afgeperste burger moet zelfs nu nog maar eens een ‘loonbevriezing’ ondergaan. De eerstvolgende 2 jaar komt er dus geen cent bij op de loonstaat, indexering daargelaten. Maar er staat nergens een prijzenstop geprogrammeerd. Resultaat : cijfermatig blijven de lonen gelijk, alleen de prijzen gaan de hoogte in. Netto betekent dit een ernstig verlies van koopkracht, een verarming dus.
Zonder rekening te houden met de meerkosten door ‘aangepaste’ belastingen. Die slaan een nog groter gat in de budgetten van de gezinnen, maar zoals al eerder gezegd, daar heeft de overheid lak aan. Zolang ‘zij’ maar bediend worden is er geen vuiltje aan de lucht.

De ondernemers klagen steen en been omdat de ‘loonkosten’ de pan uitswingen. Met die drogreden in het achterhoofd zijn alle onderhandelingen over een betere verloning gedoemd te mislukken. Ik zeg ‘drogreden’ omdat de ondernemers op de verkeerde man schieten. De lonen zijn niet te hoog, het is de overheid die te hoge eisen stelt. Maar ipv dat probleem aan te pakken en op te lossen, maken de Heren Unizo, Voka et tutti quanti, er zich vanaf met een ‘njet’ tegen de rechtmatige eisen van de werknemers. Zelfs de index zien ze liever gisteren dan morgen verdwijnen. Want volgens hen verhoogt de index de druk op de ondernemingen en de prijzen. Dat is een flagrante leugen : de lonen worden pas aangepast na dat de prijzen gestegen zijn. Daarenboven is de indexkorf absoluut niet correct samengesteld. Indien dat wel zo zou zijn waren de lonen al lang veel hoger gestegen dan vandaag. Maar het grootste schandaal is dat de ondernemers het niet meer dan normaal vinden dat zij voor de winsten gaan, en dat de kosten voor de werknemer zijn. De winsten worden uitgedeeld aan de aandeelhouders en de belastingen worden afgeschoven op de werknemers. De werknemer heeft toch geen leger boekhouders en fiscalisten in dienst om ‘legaal’ belastingen te ontduiken, dus moet die maar de exorbitante eisen van de overheid uitzweten.

Die overheid gaat steeds grover en schandaliger te werk om aan de goederen en gelden van de lijfeigenen te geraken. Dat gaat van onredelijke, meestal zelfs onrechtmatige eisen tot pure oplichting. De prijzen voor olieproducten stijgen alleen maar. Meestal zgn omdat de prijzen op de ‘internationale markten’ stijgen. Als de prijzen op de internationale markten zakken, waarom wordt die prijsverlaging ook niet toegekend aan de gebruiker ? Omdat de overheid het fijn vindt om de burger op te lichten. Laatste voorbeeld : de prijzen voor stookolie gaat weer stijgen om ‘variaties op de internationale markten’ op te vangen. Laat me niet lachen, om de staatskas te spekken en de burger verder te verarmen, ja… En dan hebben we het nog niet over de recentelijk opgedoken ‘onregelmatigheden’ bij FOD Financiën, het spreekwoordelijk topje van de ijsberg als het ware. Iedere biologiestudent kan met zijn ogen dicht uitleggen dat wanneer er 1 rotte appel in de mand zit, de hele mand geïnfecteerd is…

Aan leugenachtige verklaringen omtrent de laatste begroting geen gebrek uiteraard. Meest flagrante is waarschijnlijk dat ‘de burger maximaal gespaard ‘ is van inspanningen. Dat deze begroting tussen de 250 en de 600 € extra kost aan Jan Modaal en zijn Liza, is verwaarloosbaar. Dat alleenstaanden nog grover afgeperst worden is ook niet meer dan ‘normaal’… althans in de ogen van de overheid. Dan hebben we nog een senator die meent dat de vakbonden en werkgevers ondankbare honden zijn, en dat ze tevreden moeten zijn met wat de overheid bekokstooft. En last but not least, de baas van het Ministerie van Diefstal en Fraude, die ten stelligste ontkent dat de burger moet opdraaien voor de kosten. Als de burger 600€ meer moet betalen, moet hij maar denken dat er dan al 3000€ bespaard (lees : minder uitgegeven) is.

En als die moegetergde burger dan begint te flippen en zijn woede uitwerkt op de eerste de beste die hij tegenkomt, is er direct een ambtenaar die ‘meer middelen, meer cellen, hardere repressie etc’ tegen dit zinloos geweld bepleit. Dat die ambtenaar volkomen naast de kwestie raaskalt en impliciet weigert te erkennen dat het de overheid is die de burger op stang jaagt mogen we niet zeggen zeker ? Hij zal er uiteraard geen last van hebben want de ambtenaar is ‘beschermd’ tegen de burger door tientallen wetten en regels. Dat die burger geen enkele bescherming geniet tegen de overheid doet niet terzake, maar is wel tekenend voor de tijd. Daarenboven, mijnheer de procureur, als ge maar 3 op de 10 diefstallen met geweld kunt oplossen moet ge vooral geen eisen stellen maar de nu al overdreven middelen efficienter inzetten. Tenzij dat de overbevolking in de ambtenarij ervoor zorgt dat iedereen iedereen voor de voeten loopt. Dan moet ge inkrimpen, niet uitbreiden…

J’accuse de verschillende regeringen van dit land, hun ambtenaren en alle ingehuurde externen van afpersing, oplichting, structurele armoedeverspreiding en steeds verder gaande algehele afbraak van de rechten en vrijheden van de burger.

J’accuse de verschillende parlementen van dit land van manifeste werkweigering.

J’accuse de Europese overheid van onrechtmatige inmenging in het bestuur van dit land, wederrechtelijk opleggen van belastingen en verhogingen daarvan en  het versterken van de sociale afbraak

J’exige de onmiddelijke afschaffing van de belastingen op arbeid, de onmiddelijke inkrimping van het ambtenarenkorps, de onmiddelijke aanpassing van de ‘lonen’ van de overheid aan de reële economische waarde van de ‘genieters’, de onmiddelijke afschaffing van alle vormen van bescherming die de overheid geniet tegenover de burger ten einde de burger de kans te geven schoonschip te maken, de onmiddelijke invoering van de volksraadpleging teninde de burger de mogelijkheid te geven zijn democratische rechten te vrijwaren.

J’exige dat de parlementen van dit land (en het Europees Parlement) alsnog de belangen, de rechten en vrijheden en vooral de inkomsten van de burger beschermen, ipv vooral zichzelf en hun tribu te bedienen…

Lijfeigene,

9220 Hamme

Geplaatst in Belastingen, Burgers, Economie, lijfeigene, politiek, slavernij | Tags: , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Staatsgreep


Mijn donkerste vermoedens zijn bewaarheid. De Parasieten van FOD Fin hebben de macht gegrepen. Gedaan met uw eigen leven in te richten naar godsvrucht en vermogen, enkel nog slavenarbeid in dienst van het Priofitariaat, geen recht op geld goederen vrijheid etc. Alles en iedereen ten dienste van de Parasieten en hun tribu.

Financien mag ( en zal ongetwijfeld) gelijk welke wet die er is om de burger te beschermen tegen de excessen van de ‘overheid’ uitschakelen, negeren en/of op een andere wijze misbruiken. Ik heb al jaar en dag gezegd dat ambtenaren en de eigenlijke meesters van dit land zijn, en hun politieke zetbazen dienen alleen maar voor de ‘vitrine’. Vandaag is het dus zover : de officiele invoering van het lijfeigenschap is gebeurd. Het zou me helemaal niet verbazen dat ‘ze’ voor de gemakkelijkheid ook besluiten dat uw recht op verdediging van geen tel is.

Van verdediging gesproken, wat doet het parlement ? De ‘vertegenwoordigers des volks’ ? Diegenen die door de burger uitgestuurd zijn om hun belangen te verdedigen ?

NIETS, driewerf  NIETS… integendeel, ze zullen alle mogelijke moeite doen om u ervan te overtuigen dat het in uw belang is dat ge het slachtoffer kunt worden van willekeur, oplichting, diefstal, afpersing etc… door een paar omhooggevallen parasieten die zelf te leeg zijn om zich effectief actief in te schakelen in de economie. Het is in uw belang dat ge uitgezogen wordt door het grootste immorele krapuul dat op deze wereld (bij uitbreiding dit land) ronddoolt. Misbruik van vertrouwen en werkweigering heet dat in juridische termen. Benieuwd of er een is die durft toegeven dat ze ernaast zitten, en zo ja, wat gaan ze eraan doen ?

De enige oplossing : platbranden die handel….

Geplaatst in Belastingen, Belgie, Burgers, Economie, lijfeigene, politiek, slavernij | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Olympics voor Parasieten


Het is dus (nog maar eens ) officieel : Belgie (het circus) is de grootste parasiet van Europa. Volgens het Franse (!) “Institut Economique Molinari” betalen wij het meeste belastingen in heel de EU.

En dan nog zijn het genuanceerde cijfers want die fransozen houden geen rekening met allerlei ‘verborgen’ taksen, heffingen, accijnzen (8000% voor 1 kg zout bvb) etc… Al bij al, de ‘belastingdruk’ is niet 59.2 % maar een dikke 78.4 %.

Vooral in het oog springend is de zgn onzichtbaarheid van de sociale zekerheid, dwz : het wordt wel van uw loon gestolen ( dik 17% zelfs) , maar er is met geen mogelijkheid te zeggen hoeveel en waar het naartoe gaat. Dat heet in deftig Vlaams : (bijna) één vijfde van uw pree gaat op in rook… De rest trouwens ook, maar kom.

Ik kan u wel vertellen wat er met dat geld gebeurt. Een klein deeltje gaat naar de echte sociale kassen, het overgrote deel gaat naar de Ambtenaren Pensioenen. Zelfs een blinde kan dat zien : die gasten dragen (?) evenveel af als u en ik, maar ze krijgen dan achteraf een pensioen dat bijna het dubbele is van hetgeen de gemiddelde lijfeigene krijgt. En ze hebben er dan nog niet half zo lang of zo hard voor moeten ‘werken’…Zonder rekening te houden met andere discriminaties t.o.v de lijfeigenen, als daar zijn de perekwatie, lonen die omgekeerd evenredig zijn aan de de economische functie en waarde van de ambetantenaar, parlementaire weddes die in geen enkele verhouding staan met de ‘opbrengst’ voor de lijfeigene…

Ik blijf het herhalen : heel dat parasitair overheidscircus moet afgevoerd worden en vervangen door echte democratie, waar de ‘vertegenwoordigers des volks’ ook ECHT doen wat ze moeten doen : uw belangen verdedigen ipv hun zakken ( en die van een paar anderen) vullen.

Geplaatst in Belastingen, Belgie, politiek, slavernij | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen